Elektriker

Yrket elektriker kan variera stort beroende på ens inriktning man väljer, men generellt baseras arbetet på tekniska aspekter inom elteknik med hantverksmässiga inslag. En elinstallatörer brukar dock alltid gå samma grundutbildning, där de sedan väljer att specialisera sig. Den grundläggande arbetsuppgiften är elinstallationer, underhåll och reparationer till privatpersoner, fastighetsägare eller industrier. De är ofta anställa på elinstallationsföretag, elkraftföretag eller entreprenadföretag.

 

Olika elinstallatörer:

  • Installationselektriker är den vanligaste gruppen inom el-yrket. De installerar och monterar all sorts elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Exempelvis installerar de strömbrytare, elcentraler, belysningar eller drar elledningar. De kan även utföra elbeskitning.
  • Distributionselektriker arbetar primärt med större elinstallationer som förser samhället med elnät inom nybyggnation, reparation eller underhåll. De skiljer sig då de arbetar med större eljobb som att dra ledningar, ställverk och transformatorer. Vanligtvis är det distrubtionslektrikern som kalllas vid akuta strömavbrott som eljour.
  • Industrielektriker arbetar främst med automatiska anläggningar eller maskiner inom olika industrier. De skiljer sig från andra elektriker, då de får arbeta mer med programmering för olika system för datanät eller automationer. De har även som arbetsuppgift att koppla ihop ledningar med styrprocesser eller underhåller och reparerar maskiner.